Lähteet

Luettua:

Ville Ahvenainen, Nuorten jääkiekkoilijoiden luistelun kehittämisen opas, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011

Janne Paananen, Tuomo Räty, Eteenpäinluistelu : jääkiekon perustaito, 2002, Jyväskylän yliopisto.

Alatalo, M. & Lumela, P. 1987. Jääkiekon luisteluanalyysi. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Kalevi Numminen, Kallun kiekkokoulu, Tampereen arpatehdas Oy, 1979

Václav Frýzek, Jääkiekkoilu kuvina, kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki, 1968.

 

 

Muuta: